Nederlandse Wing Chun Federatie

DE OUDSTE WING CHUN STROMING VAN NEDERLAND

Logo Van De Nederlandse Wing Chun Federatie De Nederlandse Wing Chun Federatie is een vervolg van de inzet van Sigung Wong Kiu die het Wing Chun Kung Fu in 1974 in in ons land introduceerde. De Nederlandse Wing Chun Federatie heeft als doel het doen praktizeren van het Wing Chun Kung Fu in zijn meest authentieke en gehele vorm zoals overgedragen door Sigung J. Wong Kiu en zijn opvolger de Cheung Moon Yan, Sifu D. Wachtberger.

Het bestuderen van het Wing Chun zoals het oorspronkelijk bedoeld is, als een zeer praktische en efficiënte gevechtskunst. Dit door de ontstaans legende, de vijf principes en de vormen te analyseren, te interpreteren en te gebruiken in training en gevecht. Het beoefenen van het Wing Chun als vecht- of wedstrijdsport komt op de tweede plaats.

De Nederlandse Wing Chun Federatie tracht haar leden de theoretische en bruikbare kant van het Wing Chun, eveneens de bij deze stijl toebehorende filosofie en de sociale en mentale instelling, bij te brengen en de harmonie en eenheid onder alle Wing Chun leden te vergroten.

LERAREN ZIJN RIJKSGEDIPLOMEERD – of in opleiding hiervoor
De Nederlandse Wing Chun Federatie heeft leraren die rijksgediplomeerd zijn en geniet daarmee een Rijkserkenning. Sifu D. Wachtberger is door Sigung Wong Kiu aangewezen als zijn rechtmatige opvolger en is de enige die van Sigung Wong Kiu een leraren certificaat heeft ontvangen en nog in diens les geeft.

ERKENNING
Als een school of organisatie deze erkenning niet heeft hoeft het pertinent niet een slechte school of organisatie te zijn. Maar als een school deze erkenning aan heeft gevraagd en niet ontvangen heeft maar er daarna op af geeft zegt dat wel genoeg over deze school, niet over de erkenning.

De Nederlandse Wing Chun Federatie is er trots op deze Rijkserkenning te hebben ontvangen.
Er is hier welbeschouwd hard voor gewerkt.

Op school brengt u uw kind naar een bevoegd sportleraar.
Voor het Wing Chun doet u natuurlijk hetzelfde.
Voor Wing Chun gaat u naar de Nederlandse Wing Chun Federatie.